HOME | LOGIN l JOIN
http://www.blueb.co.kr
Home >> 커뮤니티 >> 포토갤러리


교례회 및 위원위촉식
 
위대한축제
 
에스프레소 추출 실습시간^&^
 
바리스타 화요반
 
세미바리스타 토요반
 
제1기 바리스타 교육
 
덕정커뮤니티
 
peace coffee로 오세요~
 
민주시민교육
 
4.13 투표참여 캠페인
 
청소년100인 토론회
 
응급처치교육
 
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   
 
상호명: 양주YMCA | 경기도 양주시 덕계로 94-11 삼희아파트내 상가| 대표번호 : 031-848-1388 | 팩스 : 031-841-1388 | 이메일 : yjymca8822@hanmail.net
COPYRIGHT www.yjymca.kr ALL RIGHTS RESERVED.